Voltooid betekent dat alle, mij bekende, nummers van de betreffende titel gedigitaliseerd zijn.

Gedigitaliseerd heb ik in de loop der jaren met diverse flatbed- en overheadscanners.

 

Voltooid zijn tot dusver de titels:

1)

Panorama, van 2 juli 1913 tot en met 30 april 1932 en van 28 augustus 1941 tot en met (24?) augustus 1944.

In de periode 6 mei 1932 tot en met 21 augustus 1941 verscheen Panorama niet als aparte titel, maar, voor zover mij bekend, onder de titel Ons Land Panorama.

Begin 1935 verschenen een paar nummers met als titel Panorama, maar met een regionaal bijvoegsel.

Vanaf begin februari 1935 verscheen Panorama steeds een regionale aanduiding afgedrukt boven de titel Panorama, tot alle regionale varianten opgedoekt werden in de loop van 1941.

Panorama heb ik gescand op 600dpi en de PDF’s heb ik gemaakt met ABBYY14.

Zo hier en daar ontbreken bladen, bijvoorbeeld omdat de binders opzettelijk bladen – advertenties met name – hebben weggelaten.

Informatie is ook verloren gegaan doordat de binders de gebonden boeken te scherp hebben afgesneden.

Ook door fouten van mijn kant ontbreken bladen, per ongeluk overgeslagen bijvoorbeeld.

Een enkel nummer ontbreekt omdat het niet was opgenomen in het door mij gescande materiaal en ik het tot dusver – nog – niet gevonden heb.

2)

Buiten, van 18 mei 1907 tot en met 24 december 1936.

De PDF’s gescand met een overheadscanner, de kwaliteit is matig.

Van Buiten ook alle foto’s apart gescand met een flatbedscanner en in een database samengebracht:

http://acweststrate.brinkster.net/1907-1936/index.asp

 

Ad Weststrate

Oost-Souburg

April 2024