Panorama onderbroken reeks

 

Panorama startte in 1913 en werd uitgegeven door Sijthoff in Leiden.

Panorama werd in 1929 (1) overgenomen door Drukkerij De Spaarnestad.

In 1921 was Spaarnestad begonnen met De Stad Amsterdam en al snel volgden onder meer Groot Rotterdam en ’s Gravenhage in Beeld. Spaarnestad was ook de uitgever van de Katholieke Illustratie.

 

Op 6 mei 1932 werden de Spaarnestad weekbladen “Paronama” en “Ons Land” ineengeschoven met als titel Ons Land Panorama.

 

Afbeelding met tekst, brief, Lettertype, kalligrafie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bron: Ons Land Panorama van 6 mei 1932

 

In januari 1935 werden alle regionale varianten definitief samengebracht onder de paraplu van Panorama (2).

Begin 1935 verschijnen dan nog gedurende enkele weken de regionale varianten van Panorama met alleen de titel “Panorama”, met een apart regionaal bijvoegsel, zoals bijvoorbeeld “De Stad Amsterdam”.

In de loop van februari 1935 worden de regionale varianten ook weer herkenbaar in het titelblad.

Onder die titels blijven de bladen zoals Ons Zuiden Panorama, Groot Rotterdam Panorama, Ons Zeeland Panorama, ’s Gravenhage in Beeld Panorama, Ons Land Panorama en de Stad Amsterdam Panorama dan bestaan tot 28 augustus 1941.

De regionale uitgaven onder de paraplu van de titel Panorama bleven dus bestaan tot eind 1941, daarna verdwenen ze en vanaf dat moment verscheen weer de Panorama als aparte titel.

 

Mijn conclusie is dat Panorama in de periode 1913-1945 als aparte titel heeft bestaan vanaf 2 juli 1913 tot en met eind april 1932 en vervolgens weer vanaf 28 augustus 1941 tot en met nummer 18 van augustus 1944.

Van 6 mei 1932 tot 28 augustus 1941 bestond er dus geen weekblad met alleen de naam “Panorama”.

 

Ad Weststrate,

Oost-Souburg,

Maart 2024.

 

 

(1) Bron: SPAARNESTAD-FOTOGRAFEN: BROODFOTOGRAFEN OF UNIEKE BEELDKUNSTENAARS?

Een onderzoek naar de fotografie van uitgeverij De Spaarnestad tussen 1910 en 2000

Tom van der Linden, Rotterdam 2013

 

(2) Bron: Het Geïllustreerde Tijdschrift in Nederland, bladzijde 347-350

Prof. Dr. Joan Hemels en Drs. Renée Vegt

Otto Cramwinckel Uitgever te Amsterdam, 1993